Mountains

IMG_2118
Mountain 1 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2630
Mountain 6, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2637
Mountain 7, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2501
Mountain 4, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2211_Snapseed
Mountain 2, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2525
Mountain 5, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2212
Mountain 3, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP
IMG_2545
Footprint, 2014 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP