Mountains

IMG_2118

Mountain 1 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2630

Mountain 6, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2637

Mountain 7, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2501

Mountain 4, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2211_Snapseed

Mountain 2, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2525

Mountain 5, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2212

Mountain 3, 2013 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP

IMG_2545

Footprint, 2014 Type C Print 12 x 12 inches Edition of 3 + AP